Ramowy rozkład dnia

6:30 – 7:30 Grupy łączone. Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne. Praca o charakterze obserwacyjnym,  stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy integrujące grupę.

7:30 – 8:00 Przygotowanie do I śniadania. Czynności higieniczne.

8:00 – 8:30 I śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

8:30 – 9:00 Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Ćwiczenia poranne.

9:00 – 9:15 Przygotowanie do  II śniadania. Czynności higieniczne.

9:15 – 9:45 II śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:45 – 10:00 Odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne, czytanie bajek.

10:00 – 11:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach (zajęcia sportowe, zajęcia artystyczno - plastyczne, zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania).

11:00– 12:00 Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zabawy dowolne (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali.

12:00– 12:45 Zabawy swobodne dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

12:45– 13:00 Przygotowanie do  obiadu. Czynności higieniczne.

13:00 – 13:30 Obiad. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

13:30 – 14:45 Zajęcia dodatkowe. Zabawy dowolne w sali, zabawy stolikowe, zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne.

14:45 – 15:00 Przygotowanie do  podwieczorku. Czynności higieniczne.

15:00 – 15:30 Podwieczorek. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

15:30 – 18:00 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, gry dydaktyczne. Zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

 

Zajęcia dodatkowe w grupie Biedroneczek

Poniedziałek

10:00 – 10:30 j. angielski

11:30 – 12:00 zajęcia korekcyjno – rehabilitacyjne

13:30 – 14:00 zajęcia umuzykalniające

Wtorek

9:00 – 9:30 j. angielski

10:00 – 10:30 logopedia

12:30 – 13:00 capoeira

Środa

10:30 -11:00 j. hiszpański

14:00 – 14:30 tańce

Czwartek

10:00 – 10:30 j. angielski

11:30 – 12:00 zajęcia korekcyjno – rehabilitacyjne

13:30 – 14:00 zajęcia umuzykalniające

Piątek

9:00 – 9:30 j. angielski

10:00 – 10:30 logopedia

14:00 – 14:30 tańce

 

Pliki do pobrania:

Jadłospis

Tego się uczymy

Tego się uczymy 2