Oferta

Naszym celem jest wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja każdego małego człowieka.

Programy dydaktyczne dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz odpowiednio dobranych grup wiekowych.

W atmosferze ciepła, życzliwości i zrozumienia wspomagamy naszych małych podopiecznych w samodzielnym odkrywaniu i poznawaniu świata.

Wspomagamy rozwój i edukację dzieci zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego pełniąc funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.

 

Nasza oferta edukacyjna obejmuje następujące zajęcia

 

Naszym przedszkolakom zapewniamy: 

  • czułą opiekę dla Państwa dzieci oraz atmosferę bezpieczeństwa i akceptacji,

  • indywidualne podejście do każdego dziecka - obserwujemy postępy edukacyjne dziecka pielęgnujemy jego naturalne zdolności oraz dostosowujemy pracę z dzieckiem do jego indywidualnych możliwości,

  • rozwijanie inteligencji emocjonalnej i społecznej dzieci,

  • 25 osobowe grupy,

  • opiekę co najmniej dwóch nauczycieli w każdej grupie,

  • najnowsze metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

 

Oprócz codziennych zajęć programowych w ramach czesnego oferujemy różnorodne zajęcia dodatkowe, które pomogą kształtować i rozwijać Państwa dzieci z ich specyficznymi zdolnościami i predyspozycjami.

 

W ramach współpracy z rodzicami organizujemy imprezy okolicznościowe, na które zapraszamy rodziców i członków rodzin:
  •  pasowanie na Przedszkolaka,
  •  spotkania wigilijne,
  •  Dzień Babci i Dziadka,
  •  Dzień Mamy i Taty. 

 

Dodatkowo płatne są wybrane przez Państwa i Dziecko zajęcia dodatkowe wyjazdy na wycieczki, wyjścia do teatru, kina, basen itp.

Na specjalne życzenie rodziców i dzieci możemy utworzyć grupę zajęć dodatkowych w interesującym Państwa zakresie (np. język hiszpański, niemiecki, zajęcia teatralne i wiele innych).