Opłaty za rok 2020/2021

  • wpisowe: 400 zł - dla dzieci pierwszy raz przyjętych do przedszkola jednorazowa, bezzwrotna opłata (wyprawka, ubezpieczenie, itp.),
  • wpisowe: 300 zł – dla dzieci już uczęszczających do przedszkola - jednorazowa, bezzwrotna opłata (wyprawka, ubezpieczenie, itp.),
  • czesne: 410 zł/mc + wyżywienie (13 zł x 20 dni = 260 zł/mc) - opłacane z góry, przelewem do piątego dnia każdego miesiąca na konto przedszkola.

 W ramach czesnego zapewniamy następujące zajęcia:

 

Zniżki

  • w przypadku nieobecności Dziecka zgłoszonej przez Rodzica co najmniej jeden dzień wcześniej, dokonywany jest zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności (dzienna stawka żywieniowa wynosi 12 zł),
  • wpisowe dla drugiego dziecka z rodzeństwa pomniejszone jest o 20%,
  • czesne dla drugiego dziecka z rodzeństwa pomniejszone jest o 20%.

 

Nasz numer konta:
Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości "PROGRESS"
ul. Organizacji Katyń 15
98-200 Sieradz

Bank BGŻ:

94 2030 0045 1110 0000 0262 6240