„Przyjaciel Ziemi z Niepublicznego Przedszkola REKSIO w Sieradzu”

Informujemy, iż w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2014/2015 realizujemy Program „Przyjaciel Ziemi z Niepublicznego Przedszkola REKSIO w Sieradzu” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna Programu: 8 939,90 zł
Wysokość dofinansowania Programu z WFOŚiGW: 8 015,00 zł

W efekcie zabiegów edukacyjnych dzieci uczestniczące w realizacji projektu poznają motywy ochrony i kształtowania środowiska, będą świadome swoich działań zmierzających do życia w harmonii z przyrodą. Będą mieć świadomość, że życie na Ziemi jest „systemem naczyń połączonych". Będą wiedziały, jak ważna jest ochrona środowiska przyrodniczego dla ludzi, zwierząt, roślin i jak niszcząca może być działalność człowieka w tym środowisku.

Program „Przyjaciel ziemi z Niepublicznego Przedszkola REKSIO w Sieradzu” ma na celu zbliżenie dziecka do świata przyrody, nabywanie pozytywnego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia odpowiedzialności o jakość życia na Ziemi,  przybliżenie dzieciom niektórych zagadnień z zakresu przyrody nieożywionej,  zapoznanie z właściwościami powietrza dla życia człowieka.

http://www.zainwestujwekologie.pl/

 

W ramach projektu zaplanowano następujące działania edukacyjne:

1. „Czyste powietrze wokół nas”

a)  „Zabawy z wiatrem” – podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym – obserwacja kołyszących się na gałęziach liści a także trzymanych w ręce chusteczek i zrobionych z papieru wiatraczków – szukanie odpowiedzi na pytania, Kto poruszył chusteczki, wiatraki? Skąd się bierze wiatr?
b)  „Od wietrzyka do huraganu” zabawa z wykorzystaniem chusty Klanza i bibułek.

c) Poznanie właściwości powietrza podczas zabaw badawczych

  • „Czy powietrze może poruszać lekki przedmioty?” – wypuszczanie powietrza z nadmuchanych balonów kierując je na ułożone na stole przedmioty (bibuła, piórka, wata).
  • „Czy powietrze można ścisnąć?”- Dzieci trzymają w ręce strzykawkę, wyciągają tłoczek nabierając powietrza do strzykawki. Następnie otwór z drugiej strony zatykają palcem i próbują wcisnąć tłoczek do środka. Dzieci przekonują się, że nie można wcisnąć tłoczka do końca. Po puszczeniu tłoczka przez dziecko, tłoczek sam wysuwa się na zewnątrz.
  • Dzieci siadają wokół plastikowego basenu wypełnionego wodą. Każde dziecko otrzymuje plastikową butelkę. Na znak nauczycielki wszyscy naciskają na butelkę zanurzając w wodzie i szybko ją puszczają. Butelka wypływa na powierzchnię wody. Dzieci wypowiadają się na temat zaobserwowanego zjawiska.
  • „Skąd się wzięły bąbelki?”- zanurzanie w wodzie pustych butelek, dmuchanie przez rurki do wody – szukanie odpowiedzi na pytanie, czym są bąbelki (powietrze) i skąd się wzięły?
  • Konkurs wiatrowa Muzyka.

2. „Woda” – 22 Marca Światowy Dzień Wody

a) Zapoznanie z globusem – symboliką jego kolorów, uświadomienie ogromu wód znajdujących się w naturalnych zbiornikach na kuli ziemskiej. Szukanie odpowiedzi na pytanie, komu i do czego potrzebna jest woda? Wśród obrazków wyszukują te, które przedstawiają tych, którzy nie mogą żyć bez wody.
b) Zapoznanie z rodzajami akwenów wodnych: ocean, morze, jezioro, rzeka, staw

  • Poznanie zasady działania filtra prostego –zabawy badawcze Czy woda jest czysta? Filtrowanie zanieczyszczonej wody z wykorzystaniem jako filtrów: gazy, waty, bibuły – obserwacja przez mikroskop lub  lupę zanieczyszczeń pozostałych na filtrach.  Poznaje przyczyny zanieczyszczeń wody oraz sposoby jej oczyszczania.
  • Zabawa badawcza, „Co pływa, co tonie?” – wyciąganie wniosków, co decyduje o tym, że jedne przedmioty unoszą się na powierzchni wody a inne toną (ciężar przedmiotów), oraz do czego wykorzystali ludzie odkrycie tego zjawiska (budowanie łodzi, okrętów). Waga do zważenia ciężaru przedmiotu
  • „Woda w przyrodzie” ” – Doświadczenie ukazujące obieg wody w przyrodzie.  Prezentuje dzieciom doświadczenie obrazujące to zjawisko.

3.  „Chrońmy środowisko naturalne – Ziemia”  22 kwietnia „Dzień Ziemi”

a) Obchody „Dnia Ziemi” – 22 kwietnia  - poznanie zasad ochrony przyrody. Poznanie odpadów i ich wpływu na środowisko. Segregacja śmieci. Konkurs Eko-zabawka

4.  „Przyroda wokół nas” 

a) Urządzenie „laboratorium badawczego” – oglądanie zgromadzonych eksponatów. Oraz założenie kącika przyrody ożywionej (hodowla roślin doniczkowych, sianie ziół, kwiatów). Oglądanie nasion pod mikroskopem, lupą.

b) Spotkanie z pracownikiem Wydziału Ochrony Przyrody – rozmowa o konieczności sadzenia drzewek i roślin – rozumienie znaczenia zieleni jaki filtru powietrza. Poznanie różnych gatunków drzew i sposobu sadzenia. Wspólne posadzenie drzewek w ogrodzie przedszkolnym – dbanie o nie – podlewanie.

c) obserwacja roślin występujących w najbliższym otoczeniu, nazywanie ich, rozpoznawanie po liściach owocach - odszukiwanie na planszach znajdujących się w sali. Zajęcia w ogrodzie przedszkolnym – hodowanie roślin w ogrodzie – obserwacja najbliższego terenu, prace praktyczne dzieci – sadzenie kwiatków, warzyw i ich pielęgnacja

 

Dzieci wychowane w potrzebie kontaktu z przyrodą nauczą się proekologicznego myślenia. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu zostaną przewodnikami po świecie przyrody i będą mieli satysfakcję, że nasi wychowankowie z dumą przyjmą nazwę „Przyjaciół Ziemi", a w życiu dorosłym każde z nich z pełną świadomością nazwie siebie „człowiekiem ekologicznym".

W ramach realizacji programu „Przyjaciel ziemi z Niepublicznego Przedszkola REKSIO w Sieradzu" zaplanowano następujące wycieczki:

1. Wycieczka do oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody  w Warcie – Grupa Sowy i Biedronki.
2. Wycieczka do ZOO w Borysewie  (oglądanie zwierząt) – Grupa Pszczółki.
3. Wycieczka do elektrowni w Jeziorsku (alternatywne źródła energii: elektrownia wiatrowa, elektrownia wodna) - Grupa Sowy i Biedronki.

Ponadto w ramach programu zaplanowano realizację dwóch konkursów:
1. Wiatrowa muzyka – wykonanie instrumentów muzycznych z odpadów.
2. Eko-zabawka – wykonanie zabawki ekologicznej.

W ramach konkursów przewidziano liczne nagrody dla uczestników.

Planujemy zakupić także atrakcyjne pomoce dydaktyczne, które pozwolą przybliżyć dzieciom świat przyrody, dadzą możliwość obserwowania i eksperymentowania oraz właściwego kształtowania wiedzy przyrodniczej.