„Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko w co tylko zapragną.”

Jean Cocteau (francuski poeta, dramaturg i malarz, 1889 – 1963).