Aktualności

Rekrutacja 2023

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja dzieci na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się w dniu 02.01.2023 roku i prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc.

Zgodnie z § 9 Regulaminu rekrutacji na rok 2023/2024, od dnia 02.01.2023 do dnia 13.01.20223 pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „REKSIO” i Niepublicznego Żłobka „REKSIO” oraz ich rodzeństwo.

Zgłoszenia do przedszkola przyjmujemy w formie wypełnionej karty zgłoszenia:

  • pocztą: Niepubliczne Przedszkole REKSIO, ul. Organizacji Katyń 15, 98-200 Sieradz
  • osobiście: Niepubliczne Przedszkole REKSIO, ul. Organizacji Katyń 15, 98-200 Sieradz
  • drogą mailową na adres: rekrutacja@reksio.edu.pl

Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia i wpłata wpisowego. Wpisowe zostanie zwrócone w przypadku nie przyjęcia dziecka z powodu braku miejsc.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 608 809 711 oraz e-mail  rekrutacja@reksio.edu.pl

(więcej…)

19 grudnia, 2022|

Góra grosza

Zapraszamy uczniów, nauczycieli i pracowników naszego przedszkola do przyłączenia się do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, organizowanej w szkołach, uczelniach i przedszkolach w całej Polsce w dniach od 01.11.2022r. do 28.02.2023r. 

(więcej…)

31 października, 2022|

Jadłospis na obecny tydzień:

Przejdź do góry