• Ramowy rozkład dnia

  6:30 – 7:30 Grupy łączone (Biedronki, Motylki, Sowy). Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy integrujące grupę.

  7:30 – 8:00 Przygotowanie do I śniadania. Czynności higieniczne.

  8:00 – 8:30 I śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

  8:30 – 9:00 Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Ćwiczenia poranne.

  9:00 – 9:15 Przygotowanie do II śniadania. Czynności higieniczne.

  9:15 – 9:45 II śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

  9:45 – 10:45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach (zajęcia sportowe, zajęcia artystyczno – plastyczne, zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania).

  10:45– 11:45 Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zabawy dowolne (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali.

  11:00– 12:30 Zabawy swobodne dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

  12:30– 12:45 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne.

  12:45 – 13:15 Obiad. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

  13:15 – 13:45 Odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne, czytanie bajek.

  13:45 – 14:45 Zabawy dowolne w sali, zabawy stolikowe, zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne.

  14:45 – 15:00 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne.

  15:00 – 15:15 Podwieczorek. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

  15:15 – 18:00 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, gry dydaktyczne. Grupy łączone. Zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

 • Zajęcia dodatkowe w grupie Biedronek

  Poniedziałek
  10:30 – 11:00 j. hiszpański

  11:00 – 11:30 Kangur I grupa

  11:30 – 12:00 Kangur II grupa

  Wtorek
  10:30 – 11:00 karate

  11:00 – 11:30 j. angielski

  Środa
  11:00 – 11:30 logopedia

  12:00 – 12:30 j. angielski

  Czwartek
  10:30 – 11:00 rytmika

  12:00 – 12:30 j. angielski

  Piątek
  10:30 – 11:00 j. angielski

  12:00 – 12:30 logopedia