• Ramowy rozkład dnia

  6:30 – 7:50 Schodzenie się dzieci do żłobka, indywidualny kontakt Rodziców z opiekunami. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy dowolne dzieci.

  7:50 – 8:00 Przygotowanie do I śniadania, czynności higieniczne.

  8:00 – 8:15 I śniadanie. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku.

  8:15 – 9:00 Zabawy i zajęcia zorganizowane, zajęcia rozwijające mowę i myślenie, zajęcia rozwijające motorykę dużą i małą, ćwiczenia ogólnorozwojowe; zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, czytanie bajek.

  9:00 – 9:15 Przygotowanie do II śniadania, czynności higieniczne.

  9:15 – 9.35 II śniadanie. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku.

  9:35 – 11:00 Spacer, zabawy na świeżym powietrzu lub zabawy w sali.

  11:00–13:00 Odpoczynek, leżakowanie; czytanie bajek, opowiadań.

  13:00 – 13:15 Przygotowanie do obiadu, ubieranie dzieci, czynności higieniczne.

  13:15 – 13:40 Obiad. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku.

  13:40 – 14:45 Zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne w sali, zabawy ruchowe.

  14:45 – 15:00 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne.

  15:00 – 15:15 Podwieczorek. Doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku.

  15:15 – 18:00 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatyw dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, gry dydaktyczne. Zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno-techniczne, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe. Grupy łączone. Rozchodzenie się dzieci

 • Zajęcia dodatkowe w grupie Rybek

  Poniedziałek

  14:00 – 14:30 j. angielski

  Wtorek

  14:00 – 14:30 logopedia

  Środa

  14:00 – 14:30 j. angielski

  Czwartek

  9:15 – 9:45 rytmika