• Ramowy rozkład dnia

  6:30 – 7:45 Grupy łączone. Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne.

  Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy integrujące grupę.

  7:45 – 8:00 Przygotowanie do I śniadania. Czynności higieniczne.

  8:00 – 8:15 I śniadanie. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

  8:15 – 9:00 Zabawy i zajęcia zorganizowane, zajęcia rozwijające mowę i myślenie, zajęcia rozwijające motorykę małą i dużą, ćwiczenia ogólnorozwojowe; zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, czytanie bajek

  9:00– 9:15 Przygotowanie do II śniadania. Czynności higieniczne.

  9:15 – 9:35 II śniadanie. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

  9:35– 11:00 Spacer, zabawy na świeżym powietrzu lub zabawy w sali.

  11:00– 13:00 Odpoczynek, leżakowanie, czytanie bajek i opowiadań.

  13:00 – 13:15 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne.

  13:15 – 13:45 Obiad. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

  13:45 – 14:45 Zabawy dowolne w sali, zabawy ruchowe

  14:45 – 15:00 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne.

  15:00 – 15:15 Podwieczorek. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

  15:15 – 18:00 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, gry dydaktyczne. Zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe. Grupy łączone. Rozchodzenie się dzieci.

 • Zajęcia dodatkowe w grupie Rybek

  Poniedziałek
  9:30 – 10:00 j. angielski

  Wtorek
  14:00 – 14:30 logopedia

  Czwartek
  9:30 – 10:00 rytmika