22.02.2023 r. zmieniony został adres IP, pod którym możliwy jest podgląd monitoringu.

Proszę w konfiguracji programu do podglądu zmienić zawartość pola „Nazwy IP/domeny” z „reksio.netrax.pl” na „46.45.110.15”.

Pozostałe dane zostają bez zmian.

Podgląd monitoringu na komputerze jest możliwy po zainstalowaniu programu SmartPSS. Można go pobrać z tej strony: https://www.sklep-bcs.pl/oprogramowanie-smartpss

Po jego zainstalowaniu i uruchomieniu trzeba kliknąć w ikonę „Urządzenia”:

Następnie trzeba dodać do listy nowe urządzenie:

Pojawi się nowe okno, które powinno zostać uzupełnione danymi wg poniższego obrazka. Ostanie dwa pola to nazwa użytkownika i hasło odrębne dla każdej z grup. Klikamy „Dodaj”.

Po prawidłowym dodaniu urządzenia powinno pojawić się na liście. W kolumnie „Stan online” powinno widnieć „Online” i symbol zielonej diody. Następnie trzeba kliknąć na zakładkę „Nowe”.

Na nowym ekranie należy wybrać „Widok na żywo”.

Po rozwinięciu drzewka po lewej uzyskujemy dostęp do listy kamer. Rodzice z poszczególnych grup mają dostęp do kamer:

  • Grupa Pszczółki – kamera nr 2 i nr 9
  • Grupa Biedronki – kamera nr 2 i nr 8
  • Grupa Sowy – kamera nr 2 i nr 11
  • Grupa Rybki – kamera nr 2 i nr 10

Przy następnym uruchomieniu programu można od razu przejść do „Widoku na żywo”.

Podgląd dostępny jest również na urządzeniach mobilnych.