Monitoring na urządzeniach mobilnych

Podgląd monitoringu możliwy jest również na urządzeniach mobilnych, np. telefonach komórkowych. Wymagany jest do tego odpowiedni program, np. DMSS, który należy zainstalować na urządzeniu.

Podczas pobierania aplikacji na urządzenie i podczas używania podglądu mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty, zgodne z taryfą operatora.

 

Dostępne bezpłatne wersje aplikacji DMSS:

  • na platformę iPhone/iPad; działa na systemach OS od wersji 3.0, aplikacja dostępna za pomocą usługi AppStore w urządzeniu,
  • na platformę Android; działa na systemach Android od wersji 2.0, aplikacja dostępna za pomocą usługi Sklep Play w urządzeniu,
  • na platformę Symbian; działa na systemach Symbian od generacji 3,
  • na platformę BlackBerry, działa na systemach BlackBerry od wersji 5.0,
  • na platformę Windows Phone, działa na systemach Windows Phone od wersji 5.0, aplikacja dostępna za pomocą usługi Sklep w urządzeniu.

Poniżej opis na przykładzie telefonu z systemem Android 8.0:

Należy uruchomić aplikację Sklep Play, wyszukać i zainstalować aplikację gDMSS.

Po uruchomieniu programu należy zezwolić na dostęp aplikacji do urządzenia oraz wybrać z listy kraj. Na kolejnym ekranie trzeba wybrać przycisk kamera.

Następnie wybieramy z menu w lewym górnym rogu pozycję „Menadżer urządzeń”.

Klikamy znak plusa, a następnie „Urządzenie przewodowe”.

Na kolejym ekranie należy wybrać pozycję „IP/Domena” oraz wypełnić pola danymi tak jak poniżej, za wyjątkiem pola nazwa użytkownika oraz hasło. W te pola wpisujemy dane odpowiednie dla grup. Ważne by nazwę grupy wpisać z dużej litery. Następnie trzeba kliknąć pole „Podgląd na żywo”.

Pokaże się okno podglądu. Po kliknięciu na dowolne pole, należy wybrać z listy numer kamery. Po dwukrotnym kliknięciu obraz powiększa się na pełny ekran.

Dostępne kamery:

Grupa Rybki: kamera nr 2, 10

Grupa Pszczółki: kamera nr 2, 9

Grupa Biedroneczki: kamera nr 2, 8

Grupa Sowy: kamera nr 2, 11