Dokumenty do pobrania

Statut przedszkola
Koncepcja pracy
Procedury COVID