Dokumenty do pobrania

Statut przedszkola
Statut żłobka
Regulamin organizacyjny żłobka
Koncepcja pracy
Procedury COVID