Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja dzieci na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się w dniu 03.01.2022 roku i prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc.

Zgodnie z § 9 Regulaminu rekrutacji na rok 2022/2023, od dnia 03.01.2022 do dnia 12.01.2022 pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „REKSIO” i Niepublicznego Żłobka „REKSIO” oraz ich rodzeństwo.

Zgłoszenia do przedszkola przyjmujemy w formie wypełnionej karty zgłoszenia:

  • pocztą: Niepubliczne Przedszkole REKSIO, ul. Organizacji Katyń 15, 98-200 Sieradz
  • osobiście: Niepubliczne Przedszkole REKSIO, ul. Organizacji Katyń 15, 98-200 Sieradz
  • drogą mailową na adres: rekrutacja@reksio.edu.pl

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 608 809 711 oraz e-mail  rekrutacja@reksio.edu.pl