Informujemy o rozpoczęciu procesu rekrutacji do PSM I st. w Sieradzu.

Dzięki nowej stronie internetowej wyposażonej w elektroniczny formularz składania wniosku, po wypełnieniu wszystkich pól i zaakceptowaniu polityki ochrony prywatności dokument automatycz­nie trafia do naszej skrzynki podawczej.

Wnioski o przyjęcie należy składać poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie interneto­wej www.psmsieradz.pl do 12 czerwca 2020 r.

Pozostałe dokumenty wymagane przez prawo kandydat dostarczy w dniu przesłuchania przed ko­misją złożoną z nauczycieli naszej szkoły.

Data badania uzdolnień muzycznych kandydata zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach: akordeon, flet, fortepian, gitara, klar­net, perkusja, sakshorn, saksofon, skrzypce, trąbka, wiolonczela.

Szczegółowy Regulamin Rekrutacji dostępny jest na naszej stronie internetowej http://www.psmsieradz.pl/zasady-rekrutacji,83

Na naszych stronach uczniowie znajdą film promocyjny (https://www.youtube.com/watch?v=7Fa5H0MmERI) oraz przykładowy przebieg badania uzdolnień muzycznych (https://www.youtube.com/watch?v=_YF5EK8a8XY), na podstawie których można się przygoto­wać do przesłuchania przed komisją.

Uczniowie szkoły muzycznej uczą się również on – line. Efekty takiego kształcenia można zoba­czyć na YouTube. Zapraszamy na popis klasy skrzypiec https://www.youtube.com/watch?v=HEIwu2Dg_Fo lub na filmy z ulubioną muzyką filmową: youtu.be/gACWTE-lby4 Więcej na naszej stronie http://www.psmsieradz.pl/zamiast-koncertu-muzyki-filmowej,1,n38