Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja dzieci na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się w dniu 02.01.2024 roku i prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc.

Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 1 roku do 2,5 lat.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 lat do 6 lat.

Zgodnie z § 9 Regulaminu rekrutacji na rok 2024/2025, od dnia 02.01.2024 do dnia 12.01.2024 pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „REKSIO” i Niepublicznego Żłobka „REKSIO” oraz ich rodzeństwo.

Zgłoszenia do przedszkola przyjmujemy w formie wypełnionej karty zgłoszenia:

  • pocztą: Niepubliczne Przedszkole REKSIO, ul. Organizacji Katyń 15, 98-200 Sieradz
  • osobiście: Niepubliczne Przedszkole REKSIO, ul. Organizacji Katyń 15, 98-200 Sieradz
  • drogą mailową na adres: rekrutacja@reksio.edu.pl

Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia i wpłata wpisowego. Wpisowe zostanie zwrócone w przypadku nie przyjęcia dziecka z powodu braku miejsc.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 608 809 711 oraz e-mail  rekrutacja@reksio.edu.pl