OFERTA

Naszym celem jest wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja każdego małego człowieka.

Programy dydaktyczne dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz odpowiednio dobranych grup wiekowych.

W atmosferze ciepła, życzliwości i zrozumienia wspomagamy naszych małych podopiecznych w samodzielnym odkrywaniu i poznawaniu świata.

Wspomagamy rozwój i edukację dzieci zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego pełniąc funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.

W naszym przedszkolu realizujemy następujące programy:

Program adaptacyjny „Witamy w przedszkolu”

Program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkole” Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska, Wydawnictwo MAC EDUKACJA

Miesięczne plany pracy przygotowywane dla poszczególnych grup przez nauczycieli

Program „Akademia Aquafresh” (systematyczne mycie zębów, dbanie o higienę jamy ustnej)

Program „Mamo, tato wolę wodę” (promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia, częste picie wody mineralnej)

Program „Kubusiowy Przyjaciel Natury” (zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne)

Międzynarodowy projekt czytelniczy „Magiczna moc bajek”

Naszym przedszkolakom zapewniamy

  • czułą opiekę dla Państwa dzieci oraz atmosferę bezpieczeństwa i akceptacji,
  • indywidualne podejście do każdego dziecka – obserwujemy postępy edukacyjne dziecka pielęgnujemy jego naturalne zdolności oraz dostosowujemy pracę z dzieckiem do jego indywidualnych możliwości,
  • rozwijanie inteligencji emocjonalnej i społecznej dzieci,
  • 25 osobowe grupy,
  • opiekę co najmniej dwóch nauczycieli w każdej grupie,
  • najnowsze metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Oprócz codziennych zajęć programowych w ramach czesnego oferujemy różnorodne zajęcia dodatkowe, które pomogą kształtować i rozwijać Państwa dzieci z ich specyficznymi zdolnościami i predyspozycjami.

Współpraca z rodzicami

W ramach współpracy z rodzicami organizujemy imprezy okolicznościowe, na które zapraszamy rodziców i członków rodzin:
  •  pasowanie na Przedszkolaka,
  •  spotkania wigilijne,
  •  Dzień Babci i Dziadka,
  •  Dzień Mamy i Taty.

Dodatkowo płatne są wybrane przez Państwa i Dziecko zajęcia dodatkowe wyjazdy na wycieczki, wyjścia do teatru, kina, basen itp.

Na specjalne życzenie rodziców i dzieci możemy utworzyć grupę zajęć dodatkowych w interesującym Państwa zakresie (np. język niemiecki, zajęcia teatralne i wiele innych).