• Ramowy rozkład dnia

  6:30 – 8:00 Grupy łączone. Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne.

  Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy integrujące grupę.

  8:00 – 8:15 Przygotowanie do I śniadania. Czynności higieniczne.

  8:15 – 8:30 I śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

  8:30 – 9:15 Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Ćwiczenia poranne.

  9:15– 9:30 Przygotowanie do II śniadania. Czynności higieniczne.

  9:30 – 9:50 II śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

  9:50– 10:30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach (zajęcia sportowe, zajęcia artystyczno – plastyczne, zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania).

  10:30– 11:30 Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zabawy dowolne (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali.

  11:30– 12:45 Odpoczynek, leżakowanie; czytanie bajek, opowiadań.

  12:45– 13:00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne.

  13:00 – 13:30 Obiad. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

  13:30 – 14:45 Zabawy dowolne w sali, zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne.

  zabawy stolikowe.

  14:45 – 15:00 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne.

  15:00 – 15:15 Podwieczorek. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

  15:15 – 18:00 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, gry dydaktyczne. Zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe. Grupy łączone. Rozchodzenie się dzieci.

 • Zajęcia dodatkowe w grupie Sów

  Poniedziałek
  10:00 – 10:30 j.hiszpański

  Wtorek
  10:00 – 10:30 j. angielski

  Środa
  10:00 – 10:30 j. angielski

  10:30 – 11:00 logopedia

  Czwartek
  10:00 – 10:30 j. angielski

  10:30 – 11:00 rytmika

  Piątek
  10:00 – 10:30 j. angielski

  10:30 – 11:00 logopedia