• Ramowy rozkład dnia

  6:30 – 7:30 Grupy łączone (Biedronki, Sowy) do 7:30. Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy integrujące grupę.

  7:30 – 8:00 Przygotowanie do I śniadania. Czynności higieniczne.

  8:00 – 8:30 I śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

  8:30 – 9:15 Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Ćwiczenia poranne.

  9:15– 9:30 Przygotowanie do II śniadania. Czynności higieniczne.

  9:30 – 10:00 II śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

  10:00 – 11:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach (zajęcia sportowe, zajęcia artystyczno – plastyczne, zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania).

  11:00– 12:00 Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zabawy dowolne (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali.

  12:00 – 13:15 Zabawy swobodne dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

  13:15– 13:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne.

  13:30 – 14:00 Obiad. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

  14:00 – 14:15 Odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne, czytanie bajek.

  14:10 – 14:45 Zabawy dowolne w sali, zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne. Zajęcia dodatkowe.

  14:45 – 15:00 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne.

  15:00 – 15:30 Podwieczorek. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

  15:30 – 18:00 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, gry dydaktyczne. Grupy łączone. Zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

 • Zajęcia dodatkowe w grupie Sów

  Poniedziałek
  12:00 – 12:30 Kangur I grupa
  12:30 – 13:00 Kangur II grupa
  13:00 – 13:30 j. angielski

  Wtorek
  11:00 – 11:30 j. hiszpański
  15:00 – 15:30 tańce

  Środa
  9:00 – 9:30 logopedia
  13:00 – 13:30 j. angielski

  Czwartek
  10:15 – 10:45 rytmika
  13:00 – 13:30 j. angielski

  Piątek
  9:00 – 9:30 logopedia
  13:00 – 13:30 j. angielski
  15:00 – 15:30 tańce