Wpisowe

400jednorazowo
 • Dzieci pierwszy raz przyjęte do przedszkola REKSIO
 • Bezzwrotna opłata

Wpisowe

300jednorazowo
 • Dzieci uczęszczające już do przeszkola REKSIO
 • Bezzwrotna opłata

Czesne

430miesięcznie
 • + wyżywienie (14 zł x 20 dni = 280 zł/mc)
 • Opłacane z góry przelewem do piątego dnia każdego miesiąca na konto przedszkola
 • Zniżki

  • w przypadku nieobecności Dziecka zgłoszonej przez Rodzica co najmniej jeden dzień wcześniej, dokonywany jest zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności (dzienna stawka żywieniowa wynosi 14 zł),
  • wpisowe dla drugiego dziecka z rodzeństwa pomniejszone jest o 20%,
  • czesne dla drugiego dziecka z rodzeństwa pomniejszone jest o 20%.

Nasz numer konta:
Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości „PROGRESS”
ul. Organizacji Katyń 15
98-200 Sieradz

Bank BGŻ:

94 2030 0045 1110 0000 0262 6240