za rok 2024/2025

Wpisowe

500jednorazowo
 • Dzieci pierwszy raz przyjęte do przedszkola REKSIO
 • Bezzwrotna opłata

Wpisowe

400jednorazowo
 • Dzieci uczęszczające już do przeszkola REKSIO
 • Bezzwrotna opłata

Czesne

650miesięcznie
 • + wyżywienie (17 zł x 20 dni = 340 zł/mc)
 • Opłacane z góry przelewem do piątego dnia każdego miesiąca na konto przedszkola
 • Zniżki

  • w przypadku nieobecności Dziecka zgłoszonej przez Rodzica co najmniej jeden dzień wcześniej, dokonywany jest zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności (dzienna stawka żywieniowa wynosi 17 zł),
  • wpisowe dla drugiego dziecka z rodzeństwa pomniejszone jest o 15%,
  • czesne dla drugiego dziecka z rodzeństwa pomniejszone jest o 15%.

Nasz numer konta:
PROGRESS Katarzyna Polanowska
ul. Organizacji Katyń 15
98-200 Sieradz

Bank BGŻ:

40 1600 1462 1809 8577 0000 0001