Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja dzieci na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się w dniu 02.01.2020 roku i prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc.

Zgodnie z § 9 Regulaminu rekrutacji na rok 2020/2021, od dnia 02.01.2020 do dnia 15.01.2020 pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „REKSIO” i Niepublicznego Żłobka „REKSIO” oraz ich rodzeństwo.

Zgłoszenia do przedszkola przyjmujemy w formie wypełnionej karty zgłoszenia:

  • pocztą: Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości „PROGRESS”, ul. Organizacji Katyń 15, 98-200 Sieradz
  • osobiście: Przedszkole REKSIO, ul. Organizacji Katyń 15, 98-200 Sieradz
  • drogą mailową na adres: rekrutacja@reksio.edu.pl

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 608 809 711 oraz e-mail  rekrutacja@reksio.edu.pl

 

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia.

Regulamin rekrutacji.

Umowa o świadczenie usług.

Zasady pobytu dziecka w przedszkolu.

Upoważnienie do odbioru dziecka.

Zgoda na przetwarzanie danych.